Kennisgeving goedkeuring plan van aanpak RWMP

De ANVS heeft een wijziging goedgekeurd in het plan van aanpak Radioactive Waste Management Programma 2019 van de Nuclear Research and consultancy Group (NRG). Deze wijziging betreft het voorstel van NRG om afval af te gaan voeren en op te slaan in een nieuw te realiseren gebouw bij de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval (COVRA). Tot en met 26 november 2020 kunnen belanghebbenden bij de ANVS bezwaar maken tegen het besluit.