Organisatiebesluit ANVS 2.1

Dit organisatiebesluit gaat onder andere over de veranderingen die de ANVS wil aanbrengen in haar organisatiestructuur. Veranderingen waarvan wij van mening zijn dat ze het geheel zullen versterken, ons helpen om slagvaardiger te zijn en als organisatie flexibeler. We willen meer flexibiliteit inbouwen, iedereen in elke laag van de organisatie beter in zijn rol zetten en daarmee ook de professionele autonomie vergroten.