Factsheet Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming - veranderende regelgeving voor dierenartsen

Bent u dierenarts en werkt u met ioniserende straling? Sinds 6 februari 2018 is de regelgeving op het gebied van stralingsbescherming veranderd. Dit factsheet gaat in op de belangrijkste veranderingen voor dierenartsen.