Factsheet Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming - beroepsmatige blootstelling

Werkt u met ioniserende straling? Sinds 6 februari 2018 is de regelgeving op het gebied van stralingsbescherming veranderd. Deze factsheet gaat in op de veranderingen voor de bescherming van werknemers.