Factsheet Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming - deskundigheid

Werkt u met ioniserende straling? Sinds 6 februari 2018 is de regelgeving op het gebied van stralingsbescherming veranderd. Deze factsheet gaat in op de veranderingen voor de benodigde deskundigheid voor het werken met ioniserende straling.