Inspectieresultaten algemene ziekenhuizen met een afdeling nucleaire geneeskunde 2021- 2023

In deze factsheet vindt u de resultaten van de inspecties die wij in de periode 2021 tot 2023 hebben uitgevoerd bij algemene ziekenhuizen die gebruik maken van radioactieve stoffen voor onderzoek en behandeling.