Machtigingsformulier vergunningen

Met dit formulier kunt u een persoon machtigen om namens u rechtshandelingen in het kader van de Kernenergiewet uit te laten voeren.