Model werkgeversverklaring

Dit voorbeeld van een werkgeversverklaring kan gebruikt worden bij de registratie van stralingsbeschermingsdeskundigen.