Aanvraag toestemming overdracht KeW-vergunning

Met dit formulier kunt u een verzoek doen om toestemming voor overdracht van een Kew-vergunning.
 

U dient het formulier volledig in te vullen. Een onvolledige aanvraag kan niet in behandeling genomen worden. Voeg het formulier en eventuele bijlagen toe aan de aanvraag in het ANVS loket,

Om het formulier te openen, slaat u het document op en opent u het document met een PDF-reader zoals Acrobat.