Jaarverslag ANVS 2022

In 2022 waren er veel ontwikkelingen die invloed hadden op de ANVS. Bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne, nucleaire ambities en initiatieven, en nog de coronapandemie. Terwijl het 'gewone' werk gewoon door ging. In ons jaarverslag van 2022 staan we stil bij dit jaar: wat kwam er op ons af en wat betekende dat voor onze organisatie en ons werk?

Financiële verantwoording toegevoegd

Deze versie van het jaarverslag bevat ook financiële verantwoordingsinformatie. Hij vervangt de versie van 15 maart 2023, waarin deze informatie nog niet stond.