Jaarverslag ANVS 2023

In dit jaarverslag legt de ANVS verantwoording af over het jaar 2023. We blikken terug op belangrijke gebeurtenissen en staan stil bij het werk dat we hebben gedaan. Een centraal thema dit jaar was ‘blijven leren’. In deze versie van het jaarverslag ontbreekt de financiële verantwoordingsinformatie nog. Na Verantwoordingsdag (de 3e woensdag in mei) volgt een versie waarin deze informatie wel staat.