Jaarverslag ANVS 2023

In dit jaarverslag legt de ANVS verantwoording af over het jaar 2023. We blikken terug op belangrijke gebeurtenissen en staan stil bij het werk dat we hebben gedaan. Een centraal thema dit jaar was ‘blijven leren’.

Financiële verantwoording toegevoegd

In deze versie van het jaarverslag staat ook financiële verantwoordingsinformatie. Dit document vervangt de versie van 18 maart 2024, waarin deze informatie nog niet stond.