Kennisgeving definitieve vergunning NRG

Van 11 januari 2018 tot en met 22 februari 2018 ligt de definitieve vergunning ten behoeve van het wijzigen van de voorschriften in de Kernenergiewetvergunning ten aanzien van het historisch afval ter inzage. Tijdens deze periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden beroep tegen de vergunning instellen.