Handreiking vergunningsaanvraag toepassingen splijtstoffen, radioactieve stoffen en toestellen

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) beoordeelt vergunningaanvragen en verleent vergunningen op grond van de Kernenergiewet. In deze handreiking worden de aanvragers van een vergunning voor alle toepassingen van splijtstoffen, radioactieve stoffen en toestellen die geen betrekking hebben op nucleaire inrichtingen en op vervoer op de hoogte gesteld van de informatie die zij bij een vergunningaanvraag moeten aanleveren.