Eisen voor een radionucliden-laboratorium

Een radionucliden-laboratorium is een laboratorium waarin met radioactieve stoffen mag worden gewerkt. In dit document  worden de eisen beschreven die vanuit het oogpunt van stralingsbescherming gelden.