Factsheet: Hoe communiceert de ANVS over ‘ongewone gebeurtenissen’?

Bij een kernreactor kan iets ongewoons gebeuren, iets dat afwijkt van de normale processen, zoals dat bij elk bedrijf kan gebeuren. Dat heeft vrijwel nooit gevolgen voor uw veiligheid. Toch hoort u hulpdiensten, ziet u mogelijk rook of leest u op internet dat de kernreactor geen energie meer levert. Wat is er aan de hand? Wij zorgen ervoor dat we zo snel mogelijk communiceren over een dergelijke ‘merkbare ongewone gebeurtenis’, over eventuele risico’s voor uw veiligheid en over of u iets moet doen. Hoe wij dat doen en waar u informatie over ongewone gebeurtenissen kunt vinden, wordt in dit document beschreven.