Infographic toezicht radioactief materiaal in schroot

In de periode van mei 2018 tot en met maart 2019 inspecteerde de ANVS 38 van de 120 schroothandelaren die een detectiepoort hebben. Zij werden gecontroleerd op de naleving van de Kernenergiewet en het Besluit detectie radioactief schroot. De ANVS heeft via deze visuele weergave de toezichtsresultaten beknopt weergegeven.

Infographic Toezicht radioactief materiaal in schroot

Beeld: ANVS