Handreiking vergunning aanvragen voor tandartsen

In deze handreiking krijgen aanvragers van een vergunning voor tandheelkundige diagnostiek informatie over de gegevens die zij moeten aanleveren bij het indienen van een vergunningaanvraag.