Rapportage van ongewone gebeurtenissen in de Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2010

In 2010 hebben in de Nederlandse nucleaire installaties twintig meldingsplichtige ongewone gebeurtenissen plaatsgevonden. Hiervan vonden negen gebeurtenissen plaats bij de kernenergiecentrale Borssele en elf gebeurtenissen bij de overige Nederlandse nucleaire installaties. Drie van de twintig gebeurtenissen zijn qua nucleaire veiligheid van zodanig belang dat ze zijn ingeschaald op INES-niveau 1. Dit is het laagste niveau van de International Nuclear and Radiological Event Scale (INES). De overige gebeurtenissen vallen beneden die schaal (INES-niveau 0).