Rapportage van ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2011

In 2011 hebben in de Nederlandse nucleaire installaties vijftien meldingsplichtige ongewone gebeurtenissen plaatsgevonden. Acht gebeurtenissen vonden plaats bij de kernenergiecentrale Borssele en zeven gebeurtenissen bij de overige Nederlandse nucleaire installaties. Drie van de vijftien gebeurtenissen (alle bij de kernenergiecentrale Borssele) zijn qua nucleaire veiligheid van zodanig belang dat ze zijn ingeschaald op INES-niveau 1. Dit is het laagste niveau van de internationaal gebruikte methodiek voor het inschalen van de ernst van gebeurtenissen (de International Nuclear and Radiological Event Scale, INES). De overige gebeurtenissen zijn relatief minder belangrijk en vallen beneden die schaal (INES- niveau 0).