Rapportage van ongewone gebeurtenissen in de Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2012

In 2012 hebben in de Nederlandse nucleaire installaties tien ongewone gebeurtenissen1 plaatsgevonden. Drie gebeurtenissen vonden plaats bij de kernenergiecentrale Borssele en zeven gebeurtenissen bij de overige Nederlandse nucleaire installaties.