Het werken met therapeutische doses radionucliden – 2005

Deze Aanbevelingen zijn bedoeld als leidraad voor degenen die bij de bouw van radionuclidenfaciliteiten zijn betrokken, zoals ziekenhuisdirecties en architectenbureaus, en voor toezichthoudende overheidsinstanties. Deze Aanbevelingen zijn tevens bedoeld voor hen die in de medische praktijk betrokken zijn bij het werken met therapeutische doses radionucliden en met name bij jodium-131- therapieën.