Tweede Nationale Rapportage aan de Europese Commissie over de uitvoering van de Europese Richtlijn Nucleaire Veiligheid

De Europese Richtlijn Nucleaire Veiligheid (Richtlijn 2014/87/Euratom van 8 juli 2014) verplicht de lidstaten om te rapporteren over hoe zij hun verplichtingen, zoals geformuleerd in de artikelen van de richtlijn, zijn nagekomen. Dit tweede Nationaal Rapport (Engelstalig) laat zien dat Nederland aan alle verplichtingen van de richtlijn voldoet.

Het rapport beschrijft de actuele Nederlandse situatie wat betreft uitvoering van de verplichtingen van de Europese Richtlijn Nucleaire Veiligheid. Het is de tweede en laatste versie. Het eerste rapport is in juli 2014 aan de Europese Commissie verzonden op grond van de toen geldige versie van de Euratom Richtlijn (Richtlijn 2009/71/Euratom van 25 juni 2009).

Het rapport is grotendeels inhoudelijk vergelijkbaar met en geactualiseerd ten opzichte van het medio 2019 gepubliceerde rapport ten behoeve van de oorspronkelijk in april 2020 geplande achtste toetsingsconferentie voor het VN-verdrag Nucleaire Veiligheid (CNS-8). Deze toetsingsconferentie is vanwege de COVID-19 omstandigheden verplaatst naar voorjaar 2021.