Toegankelijkheidsonderzoek autoriteitnvs.nl juni 2020

De website is in juni 2020 getoetst aan de richtlijn Web Content Accessibility Guidelines  (WCAG) 2.1, niveau AA. Op dit moment voldoet de website aan niveau B van de richtlijn. 

De ANVS werkt continu door aan het verder verbeteren van de digitale toegankelijkheid en laat de website hier vervolgens ook op toetsen. Lees ook de toegankelijkheidsverklaring .