Voortgangsrapportage Nationaal actieplan verouderingsbeheer

Dit Engelstalige Nationaal Actieplan heeft de ANVS in mei 2020 naar ENSREG verstuurd in het kader van de collegiale toetsing over het thema verouderingsbeheer. ENSREG is de European Nuclear Regulators Group, een adviesorgaan van de Europese Commissie. Volgens de EU-richtlijn Nucleaire Veiligheid moeten de nationale autoriteiten elke zes jaar een collegiale toetsing uitvoeren. De eerste keer is gekozen voor het onderwerp verouderingsbeheer.