Handreiking metaal en schroot met radioactieve stoffen

Deze handreiking is een praktische uitleg van de Kernenergiewet en de daarop gebaseerde besluiten, regelingen, richtlijnen en verordeningen op het gebied van metaal en schroot dat mogelijk is verontreinigd met radioactieve stoffen.