Handreiking beveiliging radioactieve stoffen (BRAS)

Deze handreiking voor beveiliging van radioactieve stoffen (BRAS) is een herziene versie van de handreiking BRAS uit 2013. De handreiking legt beveiligingsverantwoordelijken uit hoe ze de beveiliging van radioactieve stoffen goed en volledig regelen.