Bijlage A1: Veiligheidsrapport

Het Veiligheidsrapport bevat een beschrijving van het ontwerp van de reactor en de risicoanalyse van de schade buiten de inrichting tijdens normaal bedrijf en als gevolg van ongevallen (gepostuleerde begin-gebeurtenissen en buiten-ontwerpongevallen). Bijlage bij de aanvraag van de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor voor een Kernenergiewet-vergunning voor de oprichting van de PALLAS-reactor op de Energy & Health Campus te Petten.