Vergunning aanpassing inrichtingsgrens KCB

Op 12 december 2022 heeft de ANVS een Kernenergiewetvergunning verleend aan N.V. Elektriciteits-Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) voor de Kernenergiecentrale Borssele (KCB). EPZ bedrijft sinds 1973 de KCB en heeft hiervoor een vergunning op grond van de Kernenergiewet (Kew). De verandering van de inrichtingsgrens is een aanpassing van de revisievergunning die EPZ sinds 2016 heeft. Op 17 oktober 2022 vroeg EPZ om een aanpassing van de vergunning zodat de inrichtingsgrens kon veranderen. Installaties en voorzieningen die de kerncentrale tot en met 2015 deelde met een kolencentrale, komen nu op de plattegrond van de kerncentrale zelf te staan.

Hieronder vindt u de documenten die horen bij de aanpassing van de vergunning van de KCB.