Ontwerpvergunning oprichting MOG bij COVRA

Op 5 augustus 2022 heeft de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) een aanvraag ingediend voor de wijziging van hun Kernenergiewetvergunning. Het doel van deze wijziging is dat COVRA in Nieuwdorp een Multifunctioneel Opslag Gebouw (MOG) kan neerzetten. COVRA heeft daarvoor ook een milieueffectrapport (MER) gemaakt waarin gevolgen voor milieu en omgeving worden beschreven. De ANVS heeft naar aanleiding van COVRA’s aanvraag een ontwerpvergunning gemaakt. In deze voorlopige versie van de vergunning is ingestemd met de aanvraag van COVRA en hebben we een aantal vergunningvoorschriften bijgewerkt.

Inspraak tot en met 25 januari 2023

Van 14 december 2022 tot en met 25 januari 2023 kunt u reageren op de ontwerpvergunning en het milieueffectrapport (MER) met een zogenoemde zijnswijze. Lees hier meer over in ons nieuwsbericht of de kennisgeving van 14 december 2022.