Ontwerpvergunning nieuwbouw bij COVRA openbaar

De Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) wil een Multifunctioneel Opslag Gebouw (MOG) bouwen in Nieuwdorp. In dit nieuwe gebouw kan COVRA dan laag- en middelradioactief afval opslaan. Van 14 december 2022 tot en met 25 januari 2023 kunt u via een zienswijze reageren op de ontwerpvergunning en het milieueffectrapport (MER) voor het MOG.

Plek tot 2050

COVRA verzamelt als enige bedrijf in Nederland radioactief afval. Om ervoor te zorgen dat COVRA dit ook kan blijven doen, wil COVRA het MOG bouwen. In dit gebouw kan afval in stapelbare containers worden opgeslagen, waardoor er meer ruimte is voor radioactief afval. Op dit moment is het de verwachting dat COVRA met dit gebouw (en de gebouwen die het bedrijf al heeft) tot 2050 al het radioactieve afval kan opslaan dat erbij komt.

Beeld: ©COVRA
Schematische weergave van het terrein van COVRA met de locatie van het Multifunctioneel Opslaggebouw (MOG).

MER en ontwerpvergunning

Om het MOG te mogen bouwen, heeft COVRA een wijziging nodig van haar vergunning op grond van de Kernenergiewet (Kew). Op 5 augustus 2022 heeft de ANVS de vergunningaanvraag voor deze wijziging gehad van COVRA. Het bedrijf heeft toen ook een MER bij ons ingediend: dit rapport beschrijft de gevolgen voor het milieu als het MOG er komt. Naar aanleiding van COVRA’s aanvraag hebben wij een ontwerpvergunning gemaakt: een voorlopige versie van de vergunning die COVRA nodig heeft.

Bekijken en reageren

Tot en met 25 januari 2023 kunt u het MER en de ontwerpvergunning bekijken en erop reageren. Dat kan op 3 manieren:

  1. Online: bekijk het MER en de ontwerpvergunning.
  2. Bij de ANVS op kantoor: bel 070 348 73 64 en maak een afspraak om langs te komen op de Koningskade 4 in Den Haag. U kunt ons van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereiken tussen 10.00 en 12.00 uur, en tussen 14.00 en 16.00 uur.
  3. Bij gemeente Borsele op kantoor: maak een afspraak via hun algemene telefoonnummer 0113 23 83 83 of bekijk de contactpagina van gemeente Borsele.

Tot en met 25 januari kunt u ook uw zienswijze indienen. Dat betekent dat u een reactie stuurt waarin u vragen stelt of opmerkingen deelt over de ontwerpvergunning of het MER. Uw zienswijze kunt u ook op 3 manieren toesturen:

  1. Schriftelijk: stuur uw zienswijze naar de ANVS, Postbus 16001, 2500 BA Den Haag. Vermeld daarbij dat het gaat om ‘Zienswijze Ontwerpvergunning MOG-COVRA’.
  2. Per e-mail: stuur uw e-mail naar postbus.kerninstallatie@anvs.nl. Zet ‘Zienswijze ontwerpvergunning MOG-COVRA’ in de onderwerpregel van uw bericht.
  3. Mondeling: bel het Informatiepunt Kernenergiewetvergunningen via 088 489 05 00 om uw zienswijze door te geven. Dat kan van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.30 en 17.00 uur.

De zienswijzen wegen we mee bij het definitieve besluit over de vergunningaanvraag.

Meer informatie

Heeft u vragen over de kennisgeving van 14 december 2022, procedure of documenten? Bel dan naar het Informatiepunt Kernenergiewetvergunningen via 088 489 05 00. Of stuur een e-mail naar postbus.kerninstallatie@anvs.nl met het onderwerp ‘Vraag over vergunning MOG’.