Ontwerpvergunning RTD Elsloo

Het bedrijf Röntgen Technische Dienst B.V. (RTD) krijgt van ANVS toestemming voor opslag en gebruik van meerdere radioactieve bronnen en röntgentoestellen. Het gaat om de locatie van RTD in Elsloo. In deze ontwerpvergunning staat dat RTD deze bronnen en toestellen veilig gebruikt.

Download in Nederlands: 'Ontwerpvergunning RTD Elsloo voor opslag en gebruik van meerdere radioactieve bronnen en röntgentoestellen'

PDF document | 11 pagina's | 230 kB

Vergunning | 06-10-2023

Download in Nederlands: 'Aanvraag wijziging vergunning Applus+ RTD Elsloo revisie 0'

PDF document | 19 pagina's | 5,5 MB

Vergunning | 06-10-2023

Download in Nederlands: 'Aanvraag wijziging vergunning Applus+ RTD Elsloo revisie 1'

PDF document | 19 pagina's | 4,9 MB

Vergunning | 06-10-2023

Download in Nederlands: 'Aanvullende informatie vergunningaanvraag maatregelen milieu'

PDF document | 9 pagina's | 761 kB

Vergunning | 06-10-2023

Download in Nederlands: 'Aanvullend schrijven verzoek tot extra informatie Elsloo'

PDF document | 4 pagina's | 1,9 MB

Vergunning | 06-10-2023

Download in Nederlands: 'Beheer financiële borgstelling HASS-bronnen Elsloo'

PDF document | 8 pagina's | 949 kB

Vergunning | 06-10-2023

Download in Nederlands: 'Berekening Individuele effectieve dosis door XRF'

PDF document | 6 pagina's | 1,2 MB

Vergunning | 06-10-2023

Download in Nederlands: 'Brief ANVS uitstelt beslistermijn'

PDF document | 1 pagina | 61 kB

Vergunning | 06-10-2023

Download in Nederlands: 'Industriële radiografie: gegevens feitelijke aanvraag'

PDF document | 4 pagina's | 264 kB

Vergunning | 06-10-2023

Download in Nederlands: 'Interne regeling stralingsveiligheid'

PDF document | 16 pagina's | 1,7 MB

Vergunning | 06-10-2023

Download in Nederlands: 'Kadastrale kaart XRF analyzers'

PDF document | 1 pagina | 315 kB

Vergunning | 06-10-2023

Download in Nederlands: 'Noodplan radiologische noodsituaties'

PDF document | 20 pagina's | 2 MB

Vergunning | 06-10-2023

Download in Nederlands: 'Risicoanalyse inschatting effectieve dosis industriële radiografie en röntgenfluorescentiespectrometrie 2020'

PDF document | 35 pagina's | 761 kB

Vergunning | 06-10-2023

Download in Nederlands: 'Risicoanalyse inschatting effectieve dosis röntgenfluorescentiespectrometrie 2022'

PDF document | 16 pagina's | 541 kB

Vergunning | 06-10-2023

Download in Nederlands: 'Uittreksel handelsregister RTD B.V.'

PDF document | 3 pagina's | 215 kB

Vergunning | 06-10-2023

Download 'XRF: gegevens feitelijke aanvraag'

PDF document | 3 pagina's | 156 kB

Vergunning | 06-10-2023

Download in Nederlands: 'Milieubelasting door industriële radiografie aan terreingrenzen RTD Elsloo'

PDF document | 11 pagina's | 732 kB

Vergunning | 06-10-2023