Hoe word ik blootgesteld aan straling?

De ANVS reguleert het werken met radioactieve stoffen en ioniserende straling. Als onafhankelijke autoriteit verleent de ANVS vergunningen en houdt toezicht. De ANVS zorgt er ook voor dat Nederland goed is voorbereid op stralingsincidenten en kernongevallen.

In deze animatie wordt uitgelegd wat straling is en waar het voorkomt. Ook wordt verteld hoeveel straling mensen veilig kunnen ontvangen. En welke maatregelen de overheid neemt als er door een kernongeval meer straling vrijkomt dan deze veilige dosis. De kans op een kernongeval is overigens erg klein.

Hoe word ik blootgesteld aan straling?

VOICE-OVER: Hoe word ik blootgesteld aan straling?
Straling is overal.
Elke Nederlander ontvangt gemiddeld per dag een natuurlijke stralingsdosis van 0,004 millisievert.
Bij een röntgenfoto van de borstkas is dat 0,02 millisievert per foto.
Bij een vliegreis is dat, door kosmische straling, 0,01 millisievert en bij intercontinentale vluchten 0,05 millisievert.
Bij elkaar levert dit voor een gemiddelde Nederlander een stralingsdosis op van 2,6 millisievert per jaar.
Er gelden limieten voor de extra stralingsdosis die mensen mogen ontvangen.
1 millisievert voor de bevolking en 20 millisievert voor radiologisch werkers.
Om bij een kernongeval de bevolking te beschermen neemt de overheid maatregelen als een verhoogde dosis wordt verwacht.
Bij een kernongeval hangt het af van de situatie in de centrale wanneer en in welke mate er radioactiviteit vrijkomt.
Verschillende veiligheidssystemen maken de kans op een kernongeval zo klein mogelijk. Als er toch iets gebeurt, wordt er alles aan gedaan om het vrijkomen van radioactieve stoffen te beperken.