Wat gebeurt er bij een ongeval op een kerncentrale?

De ANVS, de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming reguleert het werken met radioactieve stoffen en ioniserende straling. Als onafhankelijke autoriteit verleent de ANVS vergunningen en houdt toezicht. De ANVS zorgt er ook voor dat Nederland goed is voorbereid op stralingsincidenten en kernongevallen.

In deze animatie wordt uitgelegd wat er gebeurt bij een ongeval op een kerncentrale. Dit kan een bedrijfsongeval zijn of een kernongeval. Als er een kernongeval plaatsvindt, dan doet men er alles aan om dat te verhelpen De kans op een kernongeval is overigens erg klein.

Wat gebeurt er bij een ongeval op een kerncentrale?