Wat gebeurt er bij een ongeval op een kerncentrale?

De ANVS, de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming reguleert het werken met radioactieve stoffen en ioniserende straling. Als onafhankelijke autoriteit verleent de ANVS vergunningen en houdt toezicht. De ANVS zorgt er ook voor dat Nederland goed is voorbereid op stralingsincidenten en kernongevallen.

In deze animatie wordt uitgelegd wat er gebeurt bij een ongeval op een kerncentrale. Dit kan een bedrijfsongeval zijn of een kernongeval. Als er een kernongeval plaatsvindt, dan doet men er alles aan om dat te verhelpen De kans op een kernongeval is overigens erg klein.

Wat gebeurt er bij een ongeval op een kerncentrale? Er is iets aan de hand, u hoort sirenes en ziet wagens naar het terrein rijden.

Op het terrein zijn veel gebouwen. Daar kan brand zijn of iemand heeft een been gebroken.

Bij een kernongeval in het nucleaire gedeelte ziet u bijna niets. Hooguit kan er wat stoom uit de centrale komen, maar dat gebeurt wel vaker.

Binnen wordt door deskundig personeel hard gewerkt om de kerncentrale...

...in een veilige toestand te brengen en het vrijkomen van radioactiviteit te voorkomen.

Als er toch radioactiviteit dreigt vrij te komen...

...beoordelen speciale teams de mogelijke gevolgen...

...en bereidt de overheid zich voor op het nemen van maatregelen.

Er wordt van alles aan gedaan om het ongeval snel te verhelpen...

...maar de situatie kan verslechteren.

Een radioactieve wolk kan bewoond gebied bereiken.

De overheid en inwoners hebben dan enkele uren of langer...

...om maatregelen te nemen.

Verschillende veiligheidssystemen maken de kans op een kernongeval...

...zo klein mogelijk. Als er toch iets gebeurt, wordt er alles aan gedaan...

...om het vrijkomen van radioactieve stoffen te beperken.