Welke maatregelen neemt de overheid bij een kernongeval?

De ANVS, reguleert het werken met radioactieve stoffen en ioniserende straling. Als onafhankelijke autoriteit verleent de ANVS vergunningen en houdt toezicht. De ANVS zorgt er ook voor dat Nederland goed is voorbereid op stralingsincidenten en kernongevallen.

In deze animatie wordt uitgelegd welke maatregelen de overheid neemt bij een kernongeval. Om mensen te beschermen zijn er verschillende maatregelen mogelijk. Schuilen, evacueren en jodiumtabletten slikken. Zo wordt voorkomen dat mensen teveel radioactieve stoffen binnenkrijgen. De kans op een kernongeval is overigens erg klein.