Wat betekent schuilen?

De ANVS reguleert het werken met radioactieve stoffen en ioniserende straling. Als onafhankelijke autoriteit verleent de ANVS vergunningen en houdt toezicht. De ANVS zorgt er ook voor dat Nederland goed is voorbereid op stralingsincidenten en kernongevallen.

In deze animatie wordt uitgelegd wat schuilen betekent. Schuilen is één van de maatregelen die de overheid neemt om mensen te beschermen bij een kernongeval. De andere maatregelen zijn evacueren en jodiumtabletten slikken. Zo wordt voorkomen dat mensen teveel radioactieve stoffen binnenkrijgen. De kans op een kernongeval is overigens erg klein.