Wat moet ik doen als ik het toestel waarvoor een vergunning of registratiebeschikking is afgegeven wil vervangen?

Wanneer u een toestel vervangt voor een gelijkwaardig toestel, dan verandert u dit in uw kernenergiewetdossier. U hoeft niets aan de ANVS door te geven.

U hoeft niets aan de ANVS door te geven. Een gelijkwaardig toestel is een toestel dat u gaat gebruiken voor dezelfde toepassing en waarvan de maximale hoogspanning lager of gelijk is aan het toestel dat wordt vervangen. In alle andere gevallen vraagt u een wijziging van de vergunning of van de registratie aan.