Besluit wob-verzoek plan van aanpak RWMP van NRG en EJP overleg

De ANVS heeft op 2 december 2019 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Het verzoek gaat over het openbaar maken van informatie met betrekking tot het ter goedkeuring voorgelegde plan van aanpak RWMP van NRG inclusief bijlagen, de hieropvolgende correspondentie tussen NRG en de ANVS en een kopie van het goedgekeurde plan van aanpak. Daarnaast gaat het om informatie over een overleg met betrekking tot het EJP.