Besluit Wob-verzoek plan van aanpak implementatie WENRA Reference Levels EPZ

De ANVS heeft op 16 juni 2020 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Het verzoek gaat over het openbaar maken van het plan van aanpak ter implementatie van de WENRA Reference Levels dat EPZ ter goedkeuring aan de ANVS moest aanbieden en om de reactie van de ANVS op dat plan van aanpak. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.