WOO-besluit verzoek Laka over milieujaarverslagen EPZ

Stichting Laka heeft de ANVS verzocht om alle beschikbare milieujaarverslagen van EPZ op te sturen. Ieder jaar maakt EPZ als eigenaar van kerncentrale Borssele een milieujaarverslag.

Milieujaarverslag

In een milieujaarverslag staat wat voor afval ze maken en wat hun energiegebruik en watergebruik is. Ook staat erin wat ze uitstoten naar lucht, water en bodem. Veel grotere bedrijven zijn verplicht om zo’n milieujaarverslag te maken.

EPZ levert dit verslag ieder jaar aan bij ANVS, als bevoegd gezag voor nucleaire installaties. Onze inspecteurs gebruiken deze informatie vervolgens in hun toezicht, op basis van wettelijke eisen en regels uit de vergunning.