Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming: het controlestelsel

In het nieuwe Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) is in hoofdstuk 3 het controlestelsel geïntroduceerd. Dit is het systeem van kennisgevingen, registraties, vergunningen en toetsing waarmee de overheid het gepland gebruik van ioniserende straling reguleert. In dit factsheet leest u hoe het controlestelsel werkt.