Factsheet besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming - Vrijstelling en vrijgave van kunstmatige radionucliden

Werkt u met ioniserende straling? Sinds 6 februari 2018 is de regelgeving op het gebied van stralingsbescherming veranderd. Deze factsheet gaat in op de veranderingen voor de vrijstelling en vrijgave van bronnen met kunstmatige oorsprong.