Stappenplan: wanneer vraagt u een registratie of vergunning aan?

Op 6 februari 2018 veranderde de regelgeving op het gebied van stralingsbescherming. Daarmee veranderen ook de regels voor het doen van een kennisgeving, melding of vergunningsaanvraag. De melding zoals we die kennen in het Besluit stralingsbescherming wordt deels vervangen door een registratie. In welke situaties u een kennisgeving, registratie of vergunningsaanvraag doet, leest u in dit stappenplan.