Toolkit regelgeving Stralingsbescherming

Voor ondernemers, vergunninghouders, brancheorganisaties, beroepsverenigingen, deskundigen en eindgebruikers is er een toolkit 'regelgeving stralingsbescherming' beschikbaar met communicatiemiddelen over de nieuwe regelgeving. In deze toolkit zitten onder andere visuals en factsheets.

De ANVS houdt toezicht op bedrijven die radioactieve stoffen, splijtstoffen en ertsen toepassen en op bedrijven die ioniserende straling uitzendende toestellen gebruiken.