Wat verandert er voor mijn vergunning?

Voor uw vergunning verandert niets. De voorschriften van uw vergunning blijven van kracht, tenzij deze strijdig zijn met de algemene regels die bijvoorbeeld zijn opgenomen in de Verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming. Dan gelden de regels uit de Verordening.