Welke veranderingen zijn er voor het vervoer van materialen die volgens het besluit specifiek vrijgegeven zijn?

Vrijgesteld van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming betekent niet automatisch vrijgesteld van de modale vervoersregelgeving (ADR, RID, IMDG Code, ICAO-TI) of het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen.

De zending van het vrijgegeven of vrijgestelde materiaal kan dus onderhevig zijn aan kennisgevingplicht of vergunningplicht en/of aan de voorschriften van de modale regelgeving.