Ontwerpvergunning en m.e.r.-beoordelingsbesluit NRG overige installaties

De ANVS heeft een ontwerpvergunning verleend aan de Nuclear Research & Consultancy Group (NRG). De ontwerpvergunning is verleend voor de oprichting van de Intermediate Storage Facility, het Fieldlab, de intrekking van de vergunning voor de Lage Flux Reactor en de actualisatie van vergunningvoorschriften. Onderstaande documenten bevatten de ontwerpvergunning en het  m.e.r. beoordelingsbesluit voor de Intermediate Storage Facility.