Borsele voorkeurslocatie voor 2 nieuwe kerncentrales

Minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten heeft bekendgemaakt dat het kabinet heeft besloten dat gemeente Borsele de voorkeurslocatie is voor 2 nieuwe kerncentrales. Dit besluit hoort bij de plannen van het kabinet om de elektriciteitsvoorziening in Nederland in 2040 CO2-neutraal te maken. Als onafhankelijke toezichthouder beoordeelt de ANVS de vergunningaanvragen van partijen die deze kerncentrales willen bouwen: voldoen hun plannen aan de veiligheidseisen?

Vergunningen vanuit de Kernenergiewet

Om een kerncentrale te kunnen bouwen en gebruiken, zijn 2 vergunningen nodig van de ANVS:

  1. Oprichtingsvergunning: met deze vergunning mag een partij een kerncentrale bouwen
  2. Vergunning om de centrale in werking te brengen: met deze vergunning mag een partij de centrale ‘aanzetten’

Voordat een partij deze vergunningen krijgt, bekijkt de ANVS of de plannen voldoen aan de eisen die in de Kernenergiewet (Kew) staan. En of het ontwerp aan alle technische veiligheidseisen voldoet. Daarmee zorgen we ervoor dat een centrale veilig is voor mens en milieu.

Eisen voor een nieuwe kerncentrale

Bij de bouw van een kerncentrale komt veel kijken. Er moeten bijvoorbeeld verschillende documenten worden gemaakt:

  • Veiligheidsanalyse: bewijs dat de centrale aan de meest recente veiligheidseisen voldoet
  • Veiligheidsrapport: een samenvatting van de veiligheidsanalyse
  • Milieueffectrapport: een analyse van de gevolgen voor het milieu

Daarna moet er een vergunningaanvraag gedaan worden bij de ANVS. Wij beoordelen deze documenten en besluiten daarna of we een oprichtingsvergunning verlenen. Vervolgens houden we toezicht op de bouw en doen we opnieuw een beoordeling, voordat we de vergunning geven die nodig is om de centrale ‘in werking te brengen’.

Bekijk onze pagina Kerncentrale bouwen: hoe gaat dat in zijn werk? voor meer informatie.

Inspraak tijdens het proces

Voordat de ANVS een vergunning verleent, zijn er verschillende inspraakmogelijkheden. Daarmee bedoelen we dat mensen kunnen aangeven wat zij belangrijke aandachtspunten vinden in de milieueffectrapportage. Of dat ze hun zorgen kunnen delen over de ontwerpvergunning: een voorlopige versie van de vergunning die wij verlenen. Omdat de bouw van kerncentrales ook iets betekent voor inwoners van onze buurlanden krijgen ook mensen die in het buitenland wonen deze mogelijkheid.

Kerncentrale in Borssele ook langer open?

In de brief van de minister staat ook dat hij de bestaande kerncentrale in de plaats Borssele langer in bedrijf wil houden. Daardoor kan deze centrale langer energie blijven produceren. Voor deze verlenging is wel een wetswijziging nodig van de Kernenergiewet. Verder moet vergunninghouder EPZ onderzoeken of het wel veilig is om de centrale langer te gebruiken. Wij stellen voorwaarden aan deze onderzoeken en toetsen de resultaten ervan op veiligheid. Uiteindelijk brengen wij ook weer een oordeel uit over de veiligheid van de verlenging als onderdeel van de nieuwe aanvraag voor een vergunningwijziging. Ook hierbij is er weer inspraak mogelijk.

Op onze pagina Kerncentrale Borssele langer in bedrijf? leest u hier meer over.

Meer weten

Meer informatie over de plannen van het kabinet staan in minister Jettens brief aan de Tweede Kamer. In de brief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat leest u wat er nodig is voor de nucleaire veiligheid.

Kerncentrale Borssele