Mogelijke verlenging bedrijfsvoering kerncentrale Borssele

Mogelijke verlenging bedrijfsvoering kerncentrale Borssele

Op deze pagina zijn vragen en antwoorden te vinden over een mogelijke wetswijziging en vergunningswijziging rond het eventueel langer in bedrijf blijven van de kerncentrale Borssele

Na 31 december 2033 mag in de kerncentrale Borssele geen kernenergie meer worden vrijgemaakt. Dat is vastgelegd in de Kernenergiewet. In deze wet is ook vastgelegd dat de ANVS, het bevoegd gezag om vergunningen op grond van de Kernenergiewet te verlenen, geen vergunningaanvraag in behandeling kan nemen voor het langer in bedrijf blijven van de centrale na 2033. Onder meer in de Provinciale Staten van Zeeland en de Tweede Kamer is er in de afgelopen maanden aandacht geweest voor het eventueel in bedrijf houden van de centrale na 2033. Deze webpagina geeft feitelijke informatie over het proces rond een mogelijke wetswijziging en vergunningswijziging hiervoor, zonder in te gaan op de (on)wenselijkheid hiervan.