ANVS publiceert eerste Staat van de Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

In de eerste uitgave van de Staat van de Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming staat de veiligheid van Nederlandse nucleaire installaties in 2019 centraal. Het geeft een uitgebreid overzicht van het (inter)nationale stelsel dat is ingericht om de nucleaire veiligheid te borgen om zo mens en milieu te beschermen tegen ioniserende straling, ook wel radioactieve straling genoemd.

Omslag publicatie Staat van de Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Bij klikken op de afbeelding opent de vergroting

In Nederland zijn zes locaties met nucleaire installaties met verschillende toepassingen, van energieopwekking tot medische diagnostiek en behandelingen, en van wetenschappelijk onderzoek tot industrieel gebruik. Voor elk van deze locaties beschrijft de Staat de naleving van de veiligheidsprincipes uit het (internationale) stelsel.

Mijlpaal

De primaire verantwoordelijkheid voor de nucleaire veiligheid bij een installatie ligt bij de vergunninghouder. De ANVS is in Nederland de onafhankelijke autoriteit op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming die vergunningen verleent, toeziet op de naleving daarvan en waar nodig handhavend kan optreden. Bestuursvoorzitter Annemiek van Bolhuis: “De eerste Staat van de Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming is een prachtige mijlpaal voor de ANVS sinds haar oprichting in 2015. In Nederland wordt elke dag gewerkt aan nucleaire veiligheid, maar dat is meestal achter de schermen. Daarom wilden we graag méér inzicht geven in hoe we dat doen en wat het oplevert. Niet alleen over onze eigen rol, maar juist over het hele stelsel: van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) tot de vergunninghouders in Nederland.”

Conclusies

De Staat van de Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming gaat specifiek in op de ontwikkelingen bij nucleaire installaties in het jaar 2019, waarbij ook de stralingsbescherming is meegenomen. De ANVS concludeert hieruit dat de veiligheidsvoorzieningen bij de installaties, voor zover redelijkerwijs mogelijk, op het niveau van de laatste stand van de techniek zijn. De vergunninghouders leverden voldoende inspanning om de blootstelling van werknemers aan ioniserende straling en de lozing van radioactiviteit naar lucht en water zo laag als redelijkerwijs mogelijk te houden. De blootstelling van werknemers aan ioniserende straling is bij alle vergunninghouders onder de wettelijk vastgelegde limieten en de door de hen zelf opgelegde dosisbeperkingen gebleven. De lozingen van radioactiviteit naar lucht en water bleven ruim onder de gestelde limieten.

Toekomstige edities van de Staat van de Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

De ANVS heeft ervoor gekozen in de eerste editie één onderwerp van Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming uit te lichten. In toekomstige edities van de Staat zal ook de veiligheidssituatie bij andere toepassingen van straling worden beschreven. De frequentie en vorm van toekomstige edities wordt na evaluatie van deze eerste editie vastgesteld.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft het rapport vandaag verzonden aan de Eerste en Tweede Kamer.