Staat van de Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming 2019

In de eerste uitgave van de Staat van de Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming staat de veiligheid van Nederlandse nucleaire installaties in 2019 centraal. Het geeft een uitgebreid overzicht van het (inter)nationale stelsel dat is ingericht om de nucleaire veiligheid te borgen om zo mens en milieu te beschermen tegen ioniserende straling, ook wel radioactieve straling genoemd.